បទចំរៀងខ្មែរ

០១ – ឱ្យបងសុំទោស ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០២ – Apologize ( ឡែន )
០៣ – កុំព្យាយាមសម្រក់ទឹកភ្នែក ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៤ – នៅស្រលាញ់តែមិនចង់បាន ( អាន គុណកូឡា )
០៥ – ប្តូរចិត្តពីពេលណា? ( រដ្ឋា )
០៦ – អារម្មណ៍លាក់ស្នេហ៍ ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៧ – Thinking of you ( រដ្ឋា )
០៨ – កាត់ចិត្តមិនទាន់បាន ( អាន គុណកូឡា )
០៩ – បាក់អំនួត ( រដ្ឋា )
១០ – ប្រយ័ត្ននឹកបង ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )

Download

———————————————-

០១ – ឈប់ស្អប់បងទៅ ( សិរីមន្ត ) 

០២ – បើនៅស្រលាញ់គេកុំខ្វល់ពីបង ( លីណូ )

០៣ – ស្រលាញ់បងតែមិនអាចស្នេហ៍បង ( ស្រីពៅ ) 

០៤ – Facebook រំខានស្នេហ៍ ( សិរីមន្ត ) 

០៥ – Facebook ផ្តាច់ស្នេហ៍ ( ស្រីពៅ ) 

០៦ – ជីវិតកម្មករសំណង់ ( សិរីមន្ត )

០៧ – សម្រស់ភ្នំពេញ ( សិរីមន្ត ) 

០៨ – ធ្វើយ៉ាងណាទើបអូនស្រលាញ់ហើយមិនក្បត់ ( លីណូ )

០៩ – ហេតុអ្វីមិនប្រាប់មុន? ( លីណូ ) 

១០ – ស្នេហ៍លាក់ក្នុងចិត្ត ( សិរីមន្ត )

Download 

——————————————-

ចំណងជើង
០១ – ជួបដើម្បីបែក ( សុវណ្ណរាជ ) |
DOWNLOAD
០២ – ហេតុអ្វីយកគេជំនួសបង ( សុវណ្ណរាជ ) | DOWNLOAD
០៣ – ហ្គេមស្នេហ៍ ( សុវណ្ណបញ្ញា ) | DOWNLOAD
០៤ – Gomen Na Sai (Sorry) ( សុវណ្ណបញ្ញា ) | DOWNLOAD
០៥ – បងស្រលាញ់អូនរៀងរហូត ( សុវណ្ណរាជ ) | DOWNLOAD
០៦ – Pumping For Love ( សុវណ្ណបញ្ញា ) | DOWNLOAD
០៧ – ថ្ងៃស្អែកនៅតែស្រលាញ់អូន ( សុវណ្ណរាជ ) | DOWNLOAD
០៨ – គេប្រាប់ថាខ្លាចថ្ងៃក្រោយឈឺចាប់ ( សុវណ្ណបញ្ញា ) | DOWNLOAD
០៩ – អារម្មណ៍អ្នកទើបមានស្នេហ៍ ( សុវណ្ណរាជ ) | DOWNLOAD
១០ – អូនជាដង្ហើមបង ( សុវណ្ណរាជ ) | DOWNLOAD

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s